Welkom op onze website
 

Bestek-44 is een toonaangevend advies- en engineeringburo in de afbouw. Gezien de diversiteit van opdrachtgevers is het inmiddels duidelijk dat Bestek-44 haar plek midden in de bouwkolom heeft verworven.

De plafond-en wandbranche dient zich meer en meer te professionaliseren om enerzijds aan de wensen en verwachtingen van een opdrachtgever te voldoen en anderzijds aan diverse soorten van regelgeving vanuit overheidswegen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld.

Onze core-business is gericht op Afbouw advies, Afbouw engineering (Revit-BIM)Afbouw management, Afbouw voorbereiding, Afbouw inspectie, Afbouw ICTen Abouw directie  in de utiliteitsbouw, zorg en onderwijsinstellingen en detailhandel. Ook heeft Bestek-44 een "eigen” Lean gedachte ontwikkeld gericht op de afbouw. Bestek-44 is een professionele partner die u graag ondersteund op deze gebieden met haar specialistische kennis over de afbouw. 

De kernwoorden van Bestek-44 zijn inventiviteit, creativiteit,  doen wat we zeggen en het vermogen om zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn.
 
Door deze instelling is Bestek-44 de afgelopen jaren uitgegroeid tot het kenniscentrum in de afbouw!
 
  

Be§tek-44 en duurzaamheid

 

Bestek-44 maakt per werk een selectie van producten die passen bij het type werk en, indien wenselijk, mogelijke montagepartijen die bij de aard van het werk passen. De doelstelling van Bestek-44 is om in een vroeg stadium van de engineering met installateurs en bouwkundige aannemer het bestek uit te werken en middels tekenwerk en engineering de mogelijke hobbels op voorhand te nemen. Uit ervaringscijfers is gebleken dat, door deze aanpak, de faalkosten op dit onderdeel tot een minimum gereduceerd kunnen worden. Bestek-44 voert het tekenwerk zelf uit waardoor de prijs / kwaliteit verhouding altijd goed bewaakt worden. Door optimalisatie van techniek, procedures en productkeuze streeft Bestek-44 naar een verregaande duurzaamheid in het eind product. Duurzaamheid heeft niet alleen met het toe te passen product te maken volgens Bestek-44 maar ook met de hoeveelheid energie die verbruikt wordt om tot het gewenste resultaat te komen.